Pierwsza pomoc - kto pójdzie na szkolenie?

W miejscu pracy powinna zawsze znajdować się osoba przeszkolona odpowiednio do udzielania pierwszej pomocy. Dla wielu osób takie szkolenia są często czymś, co jest niepotrzebne a zasady postępowania i zachowania wszyscy doskonale znają. Tymczasem w sytuacji stresowej, kiedy w grę wchodzi sytuacja niebezpieczna, wiele osób nie wie jak należy się zachować. Brak osoby, która podjęłaby pierwsze kroki, sprawia, że często ze zwykłego urazu sytuacja może się diametralnie pogorszyć. Na takie szkolenia powinny być delegowane osoby najlepiej zdecydowane oraz konkretne. Oczywiście dobrą praktyką byłoby przeszkolenie całego personelu, jednak nie zawsze jest to możliwe. Warto jednak postarać się by na danej zmianie, obiekcie zawsze było obecnych kilka osób odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie, na wypadek nieobecności innych, które takiej pierwszej pomocy mogłyby udzielić. Po udzieleni takiej pomocy można czekać na wezwaną wcześniej bardziej profesjonalną pomoc.